popup
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.09.2016Nowa droga kołowania w Pyrzowicach

 
W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zakończyła się 
I faza przebudowy starej, zamkniętej w maju 2015 roku, drogi startowej w drogę kołowania. Inwestycję, wraz z dostosowaniem infrastruktury portu do II kategorii operacji lotniczych, realizuje Skanska. Wartość zadania to 40,6 mln zł brutto. Prace potrwają do stycznia 2018 roku.
 
I faza za nami
- Stara nawierzchnia zamkniętej drogi startowej została wzmocniona na 75% remontowanego odcinka, m.in. poprzez wykonanie nowych warstw mineralno–bitumicznych. Łączna ilość mieszanek asfaltowych, jaką wykonamy w ramach całego zadania (blisko 125 tys. m²), to około 100 tys. ton - informuje Michał Łukaszkiewicz, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. – Wykonaliśmy oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania. 
Aby można była realizować prace na czwartym – ostatnim fragmencie starej drogi startowej, czasowo zamknięte zostaną drogi kołowania Bravo i Lima, a samoloty będą korzystać z pozostałych dróg  kołowania: Alfa, Delta, Foxtrot, Hotel i Sierra. Przewoźnicy zostali o tym fakcie poinformowani. Ponadto każdy statek powietrzny po zakończeniu lądowania będzie prowadzony z drogi startowej na stanowisko postojowe przez samochód FOLLOW ME.
 
- Cieszymy się, że dzięki współpracy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na lotnisku nasze prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Katowice Airport – podkreśla Michał Łukaszkiewicz. - Tu wyzwaniem dla nas była praca w obrębie czynnych płaszczyzn operacyjnych lotniska, gdyż nasz plac budowy znajdował się w ścisłym centrum portu, pomiędzy czynnymi drogami kołowania, płaszczyznami postoju samolotów oraz nową drogą startową. 
 
Chmura 3D 
- Prace prowadziliśmy przy wykorzystaniu systemów 3D, za sprawą których sterowanie maszynami odbywało się pod kontrolą komputera z wczytanym trójwymiarowym modelem wykonywanych robót – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy Skanska S.A. – Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy inwentaryzację początkową przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. To umożliwiło dokładne i szybkie odwzorowanie obecnych elementów infrastruktury lotniska, co było istotne ze względów technologii, jak również ze względu na usytuowanie planowanych prac w sąsiedztwie czynnych płaszczyzn ruchu lotniczego. Zastosowanie maszyn z systemem sterowania 3D przyspiesza pracę oraz zwiększa jakość wykonywanych robót.
 
Faza II
W drugim etapie inwestycji zostaną przeprowadzone modernizacje wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowanie do wymogów II kategorii operacji lotniczych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. W ramach przedsięwzięcia w dodatkowe oświetlenie nawigacyjne zostanie wyposażona także część stanowisk postojowych. 
 
A co słychać na 913?
Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł lotnisko do skrzyżowania DW NR 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Droga ta stanowi główny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. 
- Aktualnie wykonujemy konstrukcję lewej jezdni oraz przepust pod drogą wojewódzką – informuje Mariusz Luks, kierownik robót, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. W ramach inwestycji wykonano już połowę ronda na skrzyżowaniu DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego, po którym poruszają się kierowcy jadący w stronę lotniska lub z niego wracający. - Przed nami kolejny etap prac - przebudowa skrzyżowania DW 913 z ul. Transportową po zakończeniu i udrożnieniu przebudowy skrzyżowania z ul. Równoległą. Po 20 września zmienimy tymczasową organizację ruchu. Zamkniemy ul. Transportową, a ruch zostanie poprowadzony przez ul. Równoległą. Będzie to ostatni etap prac – zaznacza Mariusz Luks. - Już teraz apelujemy o ostrożność w tym rejonie i o stosowanie się do aktualnie obowiązującej organizacji ruchu. 
Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jego wartość to ponad 9,3 mln zł brutto. Nowa droga będzie gotowa w listopadzie 2016 roku.
 
Źródło: Informacje prasowe 
 
 
 
 

Komentarze (0):

Jeszcze nikt nie skomentował tego tematu. Bądź pierwszy.
Twój nick: Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu